Ý kiến khách hàng

Khách hàng: Lê Anh Chiến - Nhà 1A, Khu nhà cán bộ cao cấp - Học Viện Quốc Phòng, Ngõ 100, Hoàng Quốc Việt - 0912.461.657

Tôi mua b? sofa c?a BTM ???c g?n m?t n?m. Tôi ?ã dùng và th?y ch?t l??ng t?t, da m?m, khung x??ng b?o ??m ch?c. Thái ?? ph?c v? và ch?m sóc khách hàng t?t.
Ngày 20/06/2013

Xem b?n vi?t tay c?a khách hàng Lê Anh Chi?n

Các ý kiến khách hàng khác

Trần Văn Trọng

Nhà sản xuất Sofa Italia: Domenico Nicoletti

Lê Anh Chiến

Lê Minh Châu

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Minh Hằng


Tư vấn trực tuyến