Nôi dung chương trình khuyến mãi 20+10%


Chương trình được thể hiện như sau: 
- Đối với các sản phẩm đang được chiết khấu theo chưong trình mua hàng tại kho 20%, quý khách hàng sẽ mua sản phẩm với giá được chiết khấu tiêp thêm 10% . Ví dụ: sản phẩm có giá thi trường 100.000.000 vnd , giá tại kho sẽ là 80.000.000 vnd , giá theo chương trình khuyến mãi 20+10 OFF sẽ là 72.000.000 vnd. 
- Đối với các sản phẩm đang có khuyến mãi khác chưa tới 20+10% , thì quý khách vẫn sẽ được nhận khuyến mãi có lợi nhất.
*Chương trình không áp dụng cho các sản phẩm thanh lý giảm giá


Tư vấn trực tuyến